Å snu Motstand til Ressurs

Når vi kjemper mot våre indre spøkelser, blir de bare enda sterkere. Om vi gjør oss til venn med dem, kan vi gjøre dem til støttespillere på veien!
Vi ønsker oss alle å leve et lykkelig liv med en følelse av indre frihet. Ofte er det noe som står i veien for oss, og mange tenker fort at det må være ytre hindringer. Orker vi å se litt nærmere etter, er det som oftest vår egen tilkortkommenhet som vi ikke aksepterer; egne spøkelser eller demoner som vi ikke vil se. Eller vi forsøker å bekjempe eller beskytte oss mot dem.
Men skygger forblir mørke om vi ikke retter lyset mot dem, og våre indre spøkelser blir mektigere når vi sloss mot dem.
Ved hjelp av gestaltteknikker og fantasireiser skal vi i løpet av denne lørdagen bli bedre kjent med våre spøkelser/demoner og se på hvordan vi kan gjøre dem til våre allierte.

Tid:
Sted:
Pris: til kontonr 15940729103

Kurset ledes av Gry Martinsen (92861018) og Marianne Lind (91608434)
Påmelding: til Gry eller Marianne