Alle innlegg av ketil

Relasjon – Bevegelse – Utvikling 1

En somatisk og utviklingsmessig tilnærming til psykoterapi i et gestaltterapeutisk rammeverk.

Ny gruppe vil bli satt opp på et senere tidspunkt.

Gruppen ledes av Hans Petter Frydenberg og Marianne Lind

I det første leveåret kommuniserer barn og deres nærmeste omsorgspersoner med kropp og mimikk. Dette nonverbale samspillet legger fundamentet for relasjonell atferd og er synlig i våre møter med andre her og nå.

Dette er et kurs hvor vi ved hjelp av øvelser og egenprosess vil utforske disse mønstrene; mønstre som er del av nåtidige opplevelser og som påvirker vårt dagligliv i samspill med andre.

For mer informasjon:post@immed.no eller tlf nr. 916 08 434(M) og 988 19 049(HP).

Pris:

NB! Ved påmelding av begge kursene, får du kurset Relasjon-Bevegelse-Utvikling 2 til halv pris.

Relasjon – Bevegelse – Utvikling 2

En somatisk og utviklingsmessig til nærming til psykoterapi i et gestaltterapeutisk rammeverk.

Hvordan kan vi ved hjelp av øvelser og prosessarbeid utforske disse mønstrene sammen med våre klienter? På dette kurset går vi dypere inn i teorien bak denne metoden og prøver ut konkrete øvelser til bruk i eget arbeid som terapeut.

Dato for kurs 1 og 2: Begge typer kurs vil bli satt opp på et senere tidspunkt. Grupper som ønsker å bestille egne kurs kan ta kontakt for avtale.

Å snu Motstand til Ressurs

Når vi kjemper mot våre indre spøkelser, blir de bare enda sterkere. Om vi gjør oss til venn med dem, kan vi gjøre dem til støttespillere på veien!
Vi ønsker oss alle å leve et lykkelig liv med en følelse av indre frihet. Ofte er det noe som står i veien for oss, og mange tenker fort at det må være ytre hindringer. Orker vi å se litt nærmere etter, er det som oftest vår egen tilkortkommenhet som vi ikke aksepterer; egne spøkelser eller demoner som vi ikke vil se. Eller vi forsøker å bekjempe eller beskytte oss mot dem.
Men skygger forblir mørke om vi ikke retter lyset mot dem, og våre indre spøkelser blir mektigere når vi sloss mot dem.
Ved hjelp av gestaltteknikker og fantasireiser skal vi i løpet av denne lørdagen bli bedre kjent med våre spøkelser/demoner og se på hvordan vi kan gjøre dem til våre allierte.

Tid:
Sted:
Pris: til kontonr 15940729103

Kurset ledes av Gry Martinsen (92861018) og Marianne Lind (91608434)
Påmelding: til Gry eller Marianne

Gestaltgruppe Helg

Gestalt-gruppe 28. – 29. mai 2016

Marianne Lind og Hans Petter Frydenberg, www.iprosess.as
Dette er en gruppe hvor du får mulighet til å bli bedre kjent med deg selv og dine ressurser, – i samspill med andre…

Gruppen passer for:

  1. Søkere til terapi-utdannelsen ved NGI.
    (Denne helgen dekker de 15 timene egenerfaring i gestaltgruppe som NGI stiller i sitt opptakskrav.
  2. Deg som ønsker å finne ut mer om egne behov og din relasjon til omgivelsene.
  3. Deg som vil vite hva gestalt- og gruppe-terapi kan være.

Vi kommer blant annet til å gjøre gestalt-terapeutiske øvelser og bruke kreative metoder som tegning og fantasireise.
Gruppen har maksimum 14 deltakere.
TID: Lørdag: 10:00 – 18:00
Søndag: 10:00 – 17:00

STED: i Prosess, Kongensgate 16a, 4. etg, 0153 OSLO

PRIS: Kr. 3.800,-

PÅMELDING: Kr. 800,- innbetales til konto: 1602.52.25108 – Hans Petter Frydenberg.
Beløpet refunderes ikke.
Send samtidig epost med adresse og telefonnummer til hanspetter@iprosess.as.
Restbeløpet, Kr. 3000,- innbetales senest 20.5.16, og refunderes ikke etter denne dato.
Ved senere påmelding forfaller hele beløpet.

SPØRSMÅL kan stilles til:

Hans Petter Frydenberg: hanspetter@iprosess.as – tlf: 988 19 049
Marianne Lind:marianne@iprosess.as – tlf: 916 08 434