Gry Martinsen

Gry Martinsen
gry@immed.no
tlf.: 22 33 34 45
mob.: 928 61 018

Kongensgate 16,
0153 Oslo

 

 

 • Uteksaminert gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt 1996
 • 2 år videreutdanning ved Gestalt Akademien i Skandinavien, Stockholm 1999.
 • Forskningsmetodikk Stanford Universitet 2000.
 • 2 år veilederutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt, 2004
 • Medlem av Norsk Gestaltforbund NGF.

Arbeidet som gestalt- psykoterapeut i egen praksis siden 1996 innen følgende områder:

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Veiledning /couching
 • Familiesamtaler
 • Grupper og kurs rettet mot fosterforeldre og ansatte innen sosialsektoren

Har hatt veiledning over flere år med barnevernsavdelinger i følgende kommuner:

 • Asker kommune
 • Bærum kommune, Rykkin Områdekontor
 • Oppegård kommune
 • Holmlia Akutt- og Utredningsinstitusjon, Oslo Kommune.
 • Aline kompetansesenter, Beredskapshjemsavdelingen.
 • Oslo Kommune og Buskerud fylkeskommune, Fosterhjemsavedelingen.

Barnevernpedagog. Godkjent veileder av Norsk Barnevernpedagogforbund. Grunnfag kriminologi. Lang arbeidserfaring i rådgiving, veiledning ,undervisning, prosjektutvikling og prosjektledelse overfor barn, unge og familier i kommuner, fylkeskommuner og Staten.

Senter for gestaltterapi og utvikling