Marianne Lind

Marianne Lind
marianne@immed.no
tlf.: 22 33 34 45
mob.: 916 08 434

Kongensgate 16,
0153 Oslo

 

 • Uteksaminert gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt 1997.
 • 2 år videreutdannelse ved Gestalt Akademien i Skandinavien, Stockholm 1999
 • 1 år videreutdannelse i Bodynamic sjokktraumeterapi, 2002
 • 2 år veilederutdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt 2004
 • 2 år spesialutdannelse i Developmental Somatic Psychotherapy ved Center for Somatic Studies, New York 2006.
 • Medlem av NGF, Norsk Gestaltforbund, EAGT, European Association for Gestalt Therapy og NFP, Norsk Forbund for Psykoterapi .
 • Godkjent gestaltterapeutveileder av NGF

Jobbet som gestalt psykoterapeut i egen praksis siden 1997 innen følgende områder:

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Gruppeterapi
 • Veiledning
 • Coaching
 • Familiesamtaler

Har spesialisert meg innen feltet traumer, overgrep, omsorgssvikt og senvirkninger i forhold til dette.

 • Vernepleier med veiledergodkjenning
 • Can. Polit med hovedfag i kriminologi
 • Arbeidserfaring fra div. institusjoner, barnepsykiatri, Støttesenter mot Incest, miljøterapi, ledelse, faglig rådgivning, coaching og veiledning.

Gift, mor og stemor

Personvernerklæring

Senter for gestaltterapi og utvikling