Om DSP

Hva er Developmental Somatic Psychotheraphy?
Developmental Somatic Psychotherapy er en relasjonell og bevegelsesorientert tilnærming til psykoterapi i en gestaltterapeutisk ramme.

Om gestaltterapi

Senter for gestaltterapi og utvikling