Om Gestalt

Hva er gestalt?

Gestaltterapi er en humanistisk terapi. Den bygger på en filosofi om at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestalt har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Mange mennesker lever i fortiden i stadig bekymring for fremtiden. Det er viktig å ha respekt for fortidens erfaringer og ha perspektiv på fremtiden, men livet leves i NUET.

Gestalt handler om HELHET. Erkjennelsen av en meningsfull helhet er alltid en personlig ”her og nå” opplevelse, som kan gi et nytt syn på det som før opplevdes meningsløst og vanskelig.
I gestalt arbeider vi bl.a. med å øke oppmerksomheten på egne behov. Og å finne hensiktsmessige måter å dekke disse behovene på.

Et av de viktigste redskapene i gestalt er terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men seg selv, villig til å gå klienten i møte i et JEG – DU forhold.

Om DSP

Senter for gestaltterapi og utvikling