Relasjon – Bevegelse – Utvikling 1

En somatisk og utviklingsmessig tilnærming til psykoterapi i et gestaltterapeutisk rammeverk.

Ny gruppe vil bli satt opp på et senere tidspunkt.

Gruppen ledes av Hans Petter Frydenberg og Marianne Lind

I det første leveåret kommuniserer barn og deres nærmeste omsorgspersoner med kropp og mimikk. Dette nonverbale samspillet legger fundamentet for relasjonell atferd og er synlig i våre møter med andre her og nå.

Dette er et kurs hvor vi ved hjelp av øvelser og egenprosess vil utforske disse mønstrene; mønstre som er del av nåtidige opplevelser og som påvirker vårt dagligliv i samspill med andre.

For mer informasjon:post@immed.no eller tlf nr. 916 08 434(M) og 988 19 049(HP).

Pris:

NB! Ved påmelding av begge kursene, får du kurset Relasjon-Bevegelse-Utvikling 2 til halv pris.